tabela: kolejność wyboru – playoff


Obecnie w rundzie 29 wybiera zespół: Borowcy z Bora Bora